Strona główna | Ochrona danych | Oddziały | Kontakt


Lider na rynku polskim od 1994 roku

METRONA Polska ,  polska spółka, której macierzystą   firmą jest  BRUNATA-METRONA Hürth, w ubiegłym roku obchodziła jubileusz 25-lecia działalności. Firma świadcząca usługi rozliczeniowe z siedzibą w Warszawie kontynuuje rozwój od momentu jej założenia stając się jednym z liderów  na rynku opomiarowań mediów,  zatrudniając przy tym blisko 100 osób w 18 miastach w Polsce.

METRONA Polska specjalizuje się w zakresie rozliczeń kosztów zużycia ciepła i wody i wyposażaniu nieruchomości w urządzenia pomiarowe  rejestrujące zużycie mediów . Głównym klientem są spółdzielnie mieszkaniowe, z których największe posiadają zasoby mieszkaniowe liczące kilkanaście tysięcy lokali.
W przeciwieństwie do Niemiec, gdzie jest  obligatoryjnie stosowane Rozporządzenie ws. kosztów zużycia energii (niem. Heizkostenverordnung),  nie ma w Polsce aktualnie podstawy prawnej obligującej do  stosowania indywidualnych rozliczeń mediów według zużycia.  Jednakże w związku z relatywnie długim okresem zimowym / grzewczym  oraz rosnącymi kosztami  zużycia energii cieplnej,  wielu mieszkańców decyduje się na zasadzie dobrowolności na metody podziału kosztów ogrzewania adekwatnego do własnego zużycia.
Zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej, także  i w Polsce prowadzone są intensywne prace nad  implementacją Dyrektywy Unijnej  ws. Efektywności Energetycznej (Energy Efficiency Directive, EED)  do przepisów prawa krajowego. Każdy kraj – członek Unii Europejskiej jest zobowiązany do implementacji Dyrektywy EED do dnia 25 października 2020 roku. Z mocy prawa od tego momentu będą mogły być instalowane  wyłącznie liczniki i podzielniki kosztów ogrzewania odczytywane drogą radiową.
Do dnia 01.01.2027 liczniki ciepła i wody już zamontowane w lokalach mieszkaniowych, które nie posiadają funkcji zdalnego odczytu, będą musiały być  zastąpione urządzeniami posiadającymi taką funkcję.

METRONA Polska , jako wiarygodny partner  Spółdzielczości Mieszkaniowej dopasowała swoją ofertę produktów i usług do oczekiwań indywidualnych użytkowników i ustawodawcy.

 Precyzyjne pomiary i rozliczenia


Ochrona środowiska naturalnego

Oszczędność kosztów energii

Wysoka jakość produktów i usług

KONTAKT Znajdź oddział

Produkty Usługi Metrona Oddziały

METRONA POLSKA

MPortal