Strona główna | Ochrona danych | Oddziały | Kontakt


Ponad 25  lat  doświadczenia w rozliczaniu kosztów ciepła i wody   

Akty prawne
 

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14.09.91 (Monitor Polski nr 30 poz. 218)
w sprawie powszechnego wprowadzenia indywidualnego rozliczania ilości dostarczanej
energii cieplnej.

Ustawa "Prawo Budowlane" z dnia 7.07.94
Dz.U. nr 89 poz. 414: zm.: z 1996r.
Nr 100 poz. 465
Nr 106 poz. 496
Nr 146 poz. 680
z 1997r. Nr 88 poz. 554
Nr 111 poz. 726
z 1998r. Nr 106 poz. 668; sprostowanie Nr 22 poz. 118

Ustawa "Prawo Energetyczne"
z dnia 10.04.97 Dz.U. nr 54 poz. 348
Nr 158 poz. 1042
z 1998 r nr 94 poz. 594
Nr 106 poz. 668
z 2005 r Nr 62 poz. 552

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690), które zastąpiło Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.94

Normy dla podzielników kosztów ogrzewania
- wyparkowych PN-EN 835
- elektronicznych PN-EN 834


Pytania i odpowiedzi

Home  > Akty prawne