Strona główna | Ochrona danych | Oddziały | Kontakt


Ponad 25  lat  doświadczenia w rozliczaniu kosztów ciepła i wody   


Ciepłomierze są urządzeniami pomiarowymi służącymi do pomiaru ilości ciepła oddanego przez przepływający czynnik grzewczy. Każdy ciepłomierz, niezależnie od konstrukcji i przeznaczenia, składa się z trzech zespołów połączonych ze sobą w funkcjonalną całość:


przetwornik przepływu (mechaniczny lub ultradźwiękowy)


czujniki temperatury


elektroniczny przelicznik z wyświetlaczem LCD, który oblicza ilość ciepła zużytego przez danego odbiorcę


Metrona Polska ma w swojej ofercie pełną gamę liczników ciepła przeznaczonych do pomiaru ciepła zarówno w lokalach mieszkalnych, jak i węzłach cieplnych. Oferowane urządzenia produkowane są w Unii Europejskiej.


Ciepłomierze z ultradźwiękowym przewornikiem przepływu

Jeszcze niedawno technika ultradźwiękowa była domeną dużych ciepłomierzy instalowanych w węzłach cieplnych. Unikalne walory użytkowe oraz atrakcyjna cena sprawiają, że technika ultradźwiękowa coraz częściej znajduje zastosowanie do pomiarów ciepła w mieszkaniach i lokalach użytkowych usytuowanych w budynkach wielorodzinnych.

Nowoczesna konstrukcja ciepłomierzy decyduje o ich walorach eksploatacyjnych:


precyzyjny pomiar przy niewielkich przepływach


brak części ruchomych


wysoka odporność na zanieczyszczenia


stabilność parametrów metrologicznych


dowolna pozycja zabudowy


możliwość wyposażenia w moduły komunikacyjne, w tym moduł radiowy (wewnętrznie zintegrowany z ciepłomierzem)


Oferta Metrony Polska obejmuje następujące ciepłomierze wykorzystujące w procesie pomiarowym fale ultradźwiękowe:

Heat U

Ultraheat XS2

T550 (UH50)

Szeroka gama urządzeń pozwala zastosować oferowane ciepłomierze praktycznie w każdym rodzaju instalacji (lokale mieszkalne. budynki jednorodzinne, węzły cieplne).


Ciepłomierz z mechanicznym przetwornikiem przepływu

Wiodącą rolę w opomiarowaniu instalacji grzewczych mieszkań i lokali użytkowych w budynkach wielorodzinnych odgrywają niezmiennie ciepłomierze z mechanicznym przetwornikiem przepływu. Połączenie sprawdzonej konstrukcji, wysokiej precyzji wykonania i innowacyjności powoduje, że oferowane ciepłomierze cieszą się dużym zainteresowaniem jako wiarygodne i rzetelne urządzenie pomiarowe, charakteryzujące się następującymi walorami:


precyzyjny pomiar również dla niewielkich przepływów czynnika grzewczego


stabilne łożyskowanie elementów przetwornika przepływu


przetwornik przepływu dostępny w różnych wykonaniach


pomiar przepływu metodą jedno-lub wielostrumieniową


możliwość wyposażenia w moduły komunikacyjne w tym w moduł radiowy (wewnętrznie zintegrowany z ciepłomierzem)


Metrona Polska oferuje ciepłomierz Heat z mechanicznym przetwornikiem przepływu.


Wszystkie oferowane ciepłomierze mogą być wyposażone w moduły radiowe, które umożliwiają ich zdalny odczyt. Moduły radiowe są zintegrowane z ciepłomierzem tzn. zamontowane są w obudowie przelicznika. Rozwiązanie takie, od wielu lat stosowane w przypadku wodomierzy mieszkaniowych z modułami radiowymi, poza walorami estetycznymi istotnie zmniejsza prawdopodobieństwo uszkodzenia połączenia miedzy ciepłomierzem i modułem radiowym.


       


Dyplom Uznania Producenta

Home  > Produkty  > Ciepłomierze

PROSPEKT Heat PROSPEKT Heat U

Ciepłomierze

FAQKontakt

Jeżeli mają Państwo pytania lub sugestie odnośnie naszych produktów lub usług prosimy o kontakt z nami:


Dział marketingu:

marketing@metrona.pl


Dział rozliczeń:

rozliczenia@metrona.pl


Dział montażu:

montaz@metrona.pl +48 22 644 99 01

+48 22 641 70 96

+48 22 643 83 04

Telefony:

PROSPEKT Ultraheat XS2