Strona główna | Ochrona danych | Oddziały | Kontakt


Lider na rynku polskim od 1994 roku

METRONA POLSKA POMIARY I ROZLICZENIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej METRONA POLSKA), to polska spółka świadcząca usługi rozliczeniowe, której macierzystą firmą jest BRUNATA-METRONA GmbH z siedzibą w Hürth, która kontynuuje rozwój od momentu jej założenia stając się jednym z liderów na rynku opomiarowań mediów, zatrudniając przy tym blisko 100 osób w 18 miastach w Polsce.

METRONA POLSKA specjalizuje się w zakresie rozliczeń kosztów zużycia ciepła i wody oraz wyposażaniu nieruchomości w urządzenia pomiarowe rejestrujące zużycie mediów. Głównym klientem METRONY POLSKA są spółdzielnie mieszkaniowe, z których największe posiadają zasoby mieszkaniowe liczące kilkanaście tysięcy lokali.
W związku z nowelizacją ustawy o efektywności energetycznej, której zasadniczym celem była implementacja do prawa krajowego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz. Urz. UE L 328 z 21.12.2018, str. 210) i nałożonym na właścicieli lub zarządców budynków wielolokalowych obowiązkiem montażu do 1 stycznia 2027 r. inteligentnych ciepłomierzy i wodomierzy, METRONA POLSKA, jako wiarygodny partner spółdzielczości mieszkaniowej dopasowała swoją ofertę produktów i usług do oczekiwań indywidualnych użytkowników i ustawodawcy.

METRONA POLSKA dążąc do realizacji najwyższych standardów rynkowych z początkiem kwietnia 2021r wprowadziła i rozwija System Zarządzania Zgodnością. Dbałość o wysoki standard, zarówno w odniesieniu do jakości naszych usług, jak i sposobu prowadzenia relacji biznesowych stanowi istotny element prowadzenia polityki naszej spółki. Podjęte rozwiązania mają na celu zapewnienie działalności zgodnie z prawem, etyką oraz przyjętymi normami postępowania.

 Precyzyjne pomiary i rozliczenia


Ochrona środowiska naturalnego

Oszczędność kosztów energii

Wysoka jakość produktów i usług

KONTAKT Znajdź oddział

Produkty Usługi Metrona Oddziały

METRONA POLSKA POMIARY I ROZLICZENIA Sp. z o.o.

MPortal