Strona główna | Ochrona danych | Oddziały | Kontakt


Ponad 25  lat  doświadczenia w rozliczaniu kosztów ciepła i wody   

METRONA POLSKA w prasie

Gazeta Prawna 30. 08. 2010 10 lat pełnego sukcesów zarządzania firmą Metrona Polska Wywiad z WILHELMEM HUUCKIEM, Prezesem Zarządu Metrona Polska Pomiary i Rozliczenia Sp z o.o.Czołowe miejsce w branży rozliczeń kosztów zużycia energii cieplnej, przyrost obrotów o 350% w ciągu ostatnich 10 lat - takie wyniki zobowiązują(...)Droga radiowa: nowoczesność w standardzieRecepta na bycie liderem jest teoretycznie prosta: nadawanie trendów i stałe wyprzedzanie konkurencji. Prawidłowe, rzetelne rozliczanie kosztów zużycia energii było przez dziesiątki lat przedmiotem spornym i punktem zapalnym wielu problemów. Dziś jest ono ułatwione do maksimum dzięki nowoczesnym rozwiązaniom najwyższej jakości, zarówno produktowym, jak i usługowym - i właśnie na tym skoncentrowana jest oferta Metrony.......

10 lat pełnego sukcesów


Doradca Energetyczny 7-8/2009 Rozwiązania energooszczędne
Po zmianie przepisów w Niemczech Rozliczanie kosztów ogrzewania i ciepłej wody - artykuł Jana Liberadzkiego

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje w Niemczech nowe Rozporządzenie o zależnym od zużycia rozliczaniu kosztów ogrzewania i ciepłej wody (Heizkostenverordnung) z dnia 8 grudnia 2008 r. [1] Jest to podstawowy dokument normujący zasady postępowania dotyczące prowadzenia rozliczeń kosztów energii ciepłnej zużywanej w gospodarstwach domowych. Warto go przeanalizować, ponieważ sposób wykorzystywania energii w gospodarstwach domowych ma zasadniczy wpływ na bilans energetyczny kraju.......


Rozwiązania energooszczędne


Miesięcznik Domy Spółdzielcze 10/2009 METRONA POLSKA - satysfakcja współpracy dla obydwu stron
Wywiad z WILHELMEM HUUCKIEM, Prezesem Zarządu
Metrona Polska Pomiary i Rozliczenia Sp z o.o.

-Jakie czynniki przyczyniły się do tego, że Metrona Polska odniosła sukces na naszym rynku?
-Mogę odpowiedzieć na to pytanie i nie zdradzę żadnej tajemnicy handlowej: naszą pozycję zawdzięczamy naszym klientom. Na początku było zaufanie - jest ono niezbędne wtedy, gdy powstaje coś nowego. Potem były efekty wzajemnej współpracy, które potwierdzały słuszność wyboru dokonanego przez naszych partnerów handłowych.......Satysfakcja współpracy


Czytaj dalejCzytaj dalejCzytaj dalejWeiter lesen

Miesięcznik ADMINISTRATOR 4/2009 15 LAT METRONA POLSKA

Rozmowa z WILHELMEM HUUCKIEM, Prezesem Zarządu

Metrona Polska Pomiary i Rozliczenia Sp z o.o.


-W tym roku Metrona Polska obchodzi jubileusz 15-lecia istnienia. Czy piętnaście lat to dużo czy mało dla firmy zajmującej się opomiarowaniem mediów w mieszkaniach?

-Bardzo insteresujące pytanie. Z jednej strony..naszymi głownymi klientami są spółdzielnie mieszkaniowe liczące nierzadko ponad pięćdziesiąt lat...(...) Ale z drugiej strony jeśli spojrzymy na historię podzielników w Polsce, to te minione 15 lat plasuje nas wśród ponierów indywidualnego opomiarowania ciepła......

 

15 LAT METRONA POLSKAMiesięcznik Domy Spółdzielcze - Warszawa, wrzesień 2007

Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych

Niezależnie od dotychczasowych regulacji problematyki efektywności energetycznej właściwe organy Unii Europejskiej zdecydowały o odrębnym wyeksponowaniu roli odbiorcy końcowego energii w racjonalnym jej użytkowaniu, uchwalając odpowiednią dyrektywę ....


Dyrektywa Parlamentu EU


Miesięcznik ADMINISTRATOR 9/2008 SOLIDNOŚĆ W ROZLICZENIACH

Rozmowa z WILHELMEM HUUCKIEM, Prezesem Zarządu

Metrona Polska Pomiary i Rozliczenia Sp. z o.o.


Tak jak w wielu dziedzinach działalności gospodarczej, tak również w przypadku podzielników

i świadczonych usług rozliczenia dzielą się tylko na dwa rodzaje: zrobione dobrze i źle. Innych podziałów nie ma, a próba ich tworzenia jest zabiegiem sztucznym, obliczonym na bardzo krótki dystans.....
SOLIDNOŚĆ W ROZLICZENIACHCzytaj dalejCzytaj dalejCzytaj dalej

PANORAMA 7 Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej "Dąb" nr 15 9.08.2007

Nowoczesność w rozliczaniu ogrzewania

Rozmowa z PIOTREM HUPAŁOWSKIM, dyrektorem do spraw handlowych

i pełnomocnikiem Zarządu Metrona Polska Pomiary i Rozliczenia Sp z o.o. ....

Nowoczesne rozliczaniu ogrzewaniaGazeta Prawna - Dodatek Przegląd Gospodarczy nr 81 28.04.2006

Nowe standardy i nominacja Metrona Polska Pomiary i Rozliczenia Sp. z o.o. przy użyciu najnowocześniejszych urządzeń rozlicza koszty zużycia energii grzewczej. Spółka wdraża innowacyjne rozwiązania, które niedługo zmienią branżę. Rozwija się przy tym dynamicznie, zapewniając doskonałe warunki rozwoju swoim pracownikom. Firma w tym roku kandyduje do tytułu Solidny Pracodawca na Mazowszu. ....


Nowe standardy i nominacja
METRONA Polska nadal na fali sukcesu... Dwucyfrowy wzrost obrotów Warszawa, Hürth k/Kolonii (eh) METRONA Polska w Warszawie, drugie przedsiębiorstwo na polskim rynku ewidencji i rozliczania zużycia ciepła i wody, nadal utrzymuje się na fali sukcesu. Dla należącej w 100% do firmy BRUNATA-METRONA w Hürth spółki rok 2005 okazał się rokiem największego sukcesu w całej historii firmy. METRONA PoLska należy nie tylko do grupy nielicznych skutecznych na trudnym polskim rynku przedsiębiorstw świadczących usługi związane z ciepłem, ale także zdobyła pozycję przedsiębiorstwa wiodącego pod względem technologicznym, głównie dzięki świadomej rozbudowie portfela produktów poprzez stosowanie innowacyjnych technologii rejestracji i odczytu opartych na falach radiowych, systemach przenośnych i ultradźwiękach. ....tłumaczenie informacji dla prasy zamieszczonej na stronie WWW BRUNATY
Dwucyfrowy wzrost obrotówCzytaj dalejCzytaj dalejCzytaj dalej

Miesięcznik INSTAL 2/2006

Standard rozliczania kosztów ciepła podstawą dobrego regulaminu

Znowelizowana ustawa Prawo energetyczne (DzU Nr 62, poz 552 z dnia 18.04.2005, które weszło w zycie 3. 05. 2005 roku wypełnia lukę prawną i dała podstawę do stosowania indywidualnego rozliczania kosztów zakupu ciepła dostarczonego do budynku wielolokalowego. ....


 

Regulamin rozliczania kosztówGazeta Wyborcza - Kielce - dodatek "Dom" - 30.07.2004

Firma METRONA Polska informuje

Rozliczenie kosztów ogrzewania na podstawie wskazań podzielnika wymaga posiadania przez firmę rozliczeniową kompletu badań technicznych wykonanych przez laboratorium spełniające wymagania normy EN ISO/IEC 17025. Okazuje się też, że nie wystarczy badać tylko poszczególne części podzielnika, musi on być zbadany jako całość. ....

METRONA Polska informuje


Gazeta Wyborcza - Poznań 26.08.2004

Firma METRONA Polska informuje

Rozliczenie wykonane przez firmę nie posiadającą kompletu badań technicznych m.in. określających stopień współpracy podzielnika z grzejnikiem nie jest wiarygodne, a jego prawidłowość może być kwestionowana przez użytkownika, czyli mieszkańca Spółdzielni Mieszkaniowej lub Wspólnoty Mieszkaniowej. ....


METRONA Polska informuje
Czytaj dalejCzytaj dalejCzytaj dalej

Miesięcznik INSTAL 2/2006

Standard rozliczania kosztów ciepła podstawą dobrego regulaminu

Znowelizowana ustawa Prawo energetyczne (DzU Nr 62, poz 552 z dnia 18.04.2005, które weszło w zycie 3. 05. 2005 roku wypełnia lukę prawną i dała podstawę do stosowania indywidualnego rozliczania kosztów zakupu ciepła dostarczonego do budynku wielolokalowego. ....Nowa Gazeta Gostynińska - 20.06.2003

A jednak podzielniki.....

Systemy indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania oparte o nagrzejnikowe podzielniki kosztów są technicznie i ekonomicznie sprawdzonym sposobem umożliwiającym racjonalizację zużycia ciepła....


 

A jednak podzielniki.....
Producent ciepłomierzy Landis+Gyr Sp. z o.o. Dyplom Uznania Producenta

Producent wodomierzy ELSTER Kent Metering Sp. z o.o. Dyplom Uznania Producenta

Miesięcznik "The new european business:" - tłumaczenie artykułu METRONA Polska pełna innowacji Warszawa, Hürth koło Kolonii (jh) - METRONA Polska, Warszawa, jeden z liderów branży pomiaru i rozliczania poboru ciepła i wody w Polsce wciąż odnosi niesłabnące sukcesy. Ta firma-córka,

należąca w stu procentach do spółki BRUNATA-METRONA z siedzibą w Hürth, po raz kolejny osiągnęła znakomite wyniki w ostatnim roku obrotowym. Tym samym METRONA Polska jest jednym z nielicznych przedsiębiorstw rozliczeniowych branży ciepłowniczej, które działają z powodze-

niem na coraz trudniejszym polskim rynku....


METRONA pełna innowacji
Czytaj dalejElsterCzytaj dalej

DYPLOM Uznania


Landis+GyrWeiter lesen

Home  > Prasa