Strona główna | Ochrona danych | Oddziały | Kontakt


Ponad 20  lat  doświadczenia w rozliczaniu kosztów ciepła i wody   

Ochrona danych

Dziękujemy za odwiedzenie strony www.metrona.pl. Doceniamy Państwa zainteresowanie naszą firmą.

Zgodnie z artykułem 36 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, firma Metrona Polska przedsięwzięła kroki niezbędne do zapewnienia ochrony przekazywanych danych osobowych, pod względem bezpieczeństwa, integralności i poufności.

Ogólnie z niniejszej Strony internetowej mogą Państwo korzystać bez konieczności podawania swoich danych osobowych. Jeżeli dobrowolnie zdecydują się Państwo na ich podanie, będziemy z nich korzystać zgodnie z zasadami  ochrony danych osobowych.
Zebrane o Państwu dane osobowe nie zostaną przekazane ani rozpowszechnione w żaden sposób dla potrzeb jakiejkolwiek strony trzeciej i będą wykorzystane tylko w przypadku, gdy w sposób jasny zostało sprecyzowane ich zastosowanie.

Nasza strona może zawierać linki do innych stron internetowych, których nie kontrolujemy i na których nasza polityka ochrony danych nie jest przestrzegana. Proszę upewnić się, że czytacie Państwo politykę ochrony danych każdej strony internetowej, którą Państwo odwiedzacie. Metrona Polska nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w związku z poruszaniem się przez Państwa po innych stronach internetowych, do których linki zostały umieszczone na naszej stronie.

Niniejsza witryna internetowa korzysta z usług Google Analytics - usługi analizy witryny przez firmę Google Inc ("Google"). W imieniu właściciela witryny, Google  używa "cookies"( pliki tekstowe, które są przechowywane anonimowo i wykorzystywane do uzyskania informacji w celu tworzenia raportów  i analizy strony internetowej). Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że w tym przypadku mogą Państwo nie być w stanie w pełni korzystać
z wszystkich funkcji na tej stronie. Korzystając z tej strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google
w sposób anonimowy i do wyżej wymienionych celów. Jednakże mogą Państwo zapobiec zapisowi danych wygenerowanych poprzez cookie (włącznie z adresem IP) i ich przetwarzania przez Google pobierając i instalując dostępną na stronie wtyczkię [aktualny link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl]Prawa autorskie i własność intelektualna


Cała zawartość witryny internetowej www.metrona.pl stanowi wyłączną własność Metrona Polska lub dostawców oprogramowania i jest chroniona przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.


Zawartość oraz oprogramowanie witryny internetowej www.metrona.pl nie mogą być reprodukowane, modyfikowane, dystrybuowane, transmitowane, kopiowane, wykorzystywane w pokazach lub prezentacjach ani też wykorzystywane w jakikolwiek inny sposób.


Nazwa i znak handlowy (logo) www.metrona.pl nie mogą być wykorzystywane w połączeniu z jakimkolwiek produktem lub usługą,
które nie są używane w nawiązaniu do produktu lub usługi oferowanej w ramach witryny internetowej przez Metrona Polska lub są używane w sposób, który mógłby spowodować wprowadzenie w błąd osób trzecich,  lub w jakikolwiek inny sposób, który tworzyłby niekorzystny wizerunek lub narażał dobre imię Metrona Polska.


W sprawach związanych z uzyskaniem zgody na wykorzystywanie nazw, logo lub materiałów publikowanych i dostępnych na stronach witryny internetowej www.metrona.pl należy kontaktować się z Metrona Polska.


Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone

Zdjęcia Fotolia: drubig-photo, Piotr Cieszynski, Volodymyr Kyrylyuk


Home  > Ochrona danych osobowych

METRONA POLSKA - polityka ochrony prywatności i prawa autorskie