Strona główna | Ochrona danych | Oddziały | Kontakt


Ponad 25  lat  doświadczenia w rozliczaniu kosztów ciepła i wody   

 

Zasady funkcjonowania systemu indywidualnych rozliczeń Metrony Polska.


   Podzielniki zamontowane w Państwa mieszkaniach rejestrują oddawanie ciepła przez grzejniki. Wskazania podzielników służą tylko i wyłącznie do określania udziału indywidualnego użytkownika w kosztach zużycia, będących częścią kosztów ogrzewania nieruchomości. Innymi słowy, po przeprowadzeniu odczytu możliwe jest określenie różnic w zużyciu ciepła między użytkownikami jednej nieruchomości.


Sama informacja o ilości odczytanych jednostek w lokalu nie wystarcza do wyliczenia kosztów ogrzewania. Dopiero po porównaniu z sumą jednostek wynikających z odczytów w całej nieruchomości można wyliczyć indywidualny udział w kosztach zużycia ciepła. W rozliczeniu nie są uwzględniane fizyczne jednostki energii, wartość udziału jest wartością bezwymiarową.


Suma jednostek odczytanych w nieruchomości, charakterystyczna dla danego okresu rozliczeniowego, nie informuje nas o ilości zużytego ciepła. Informację taką zarządca nieruchomości uzyskuje na podstawie wskazań licznika ciepła lub ilości zużytego opału.Jak wyliczyć indywidualne koszty ogrzewania ?Poniższy wzór pokazuje odpowiednie elementy indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania:


Koszty stałe - jest to część kosztów ogrzewania nieruchomości dzielona według
stałej wartości, jaką jest powierzchnia mieszkań.


Koszty zużycia - jest to pozostała część kosztów ogrzewania nieruchomości, dzielona według zmiennej wartości, jaką jest wskazanie podzielników.


Odczyt w lokalu - odczyt ten zawiera sumę wskazań podzielników z uwzględnieniem  położenia mieszkania w budynku. Suma odczytów w nieruchomości - suma ta zawiera liczbę jednostek odczytanych i oszacowanych w całej nieruchomości.


powierzchnia

lokalu

:

łączna

powierzchnia

lokali w

nieruchomości

=

udział

w kosztach

stałych

udział w

kosztach

stałych

x

koszty stałe

=

indywidualne koszty stałe

odczyt w lokalu

:

suma odczytów w nieruchomości

=

udział w kosztach zużycia

indywidualne koszty ogrzewania

udział w kosztach zużycia

x

koszty zużycia

=

indywidualne koszty zużycia

Rozliczanie  kosztów

Home  > Usługi  > Rozliczanie kosztów